FOR EASY ACCESS
Please Add the Website
to Your Mobile Home Screen

1. Click on menu button
2. Select Add to Home Screen
3. Click Add!


or

Continue with Mobile Site

Posted by superadmin on 10/03/2014 18:50 in 2014

“การคิดเชิงออกแบบ” หรือ Design thinking เป็นคำที่เราอาจเคยได้ยินกันมาหลายครั้ง ทั้งจากนักคิด นักออกแบบ แม้กระทั่งนักการตลาด เพราะ Design thinking ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงการออกแบบเท่านั้น แต่มันถูกใช้โดยคนหลากหลายสาขา ทำให้หลายๆ คนอาจสงสัยว่า แท้จริงแล้ว Design thinking คืออะไรกันแน่

What is design

คำว่า Design ที่ใช้กันทั่วไปในความเข้าใจของคนหมู่มากมักจะหมายถึงสิ่งของที่มีความสวยงาม ถ้าพูดถึงงานออกแบบกราฟิกก็จะนึกถึงงานออกแบบโปสเตอร์ การ์ดแต่งงาน ฯลฯ หากพูดถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะนึกถึงงานออกแบบของใช้ ของแต่งบ้าน กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เครื่องเขียนหน้าตาน่ารักๆ ฯลฯ นี่คือความคิดของคนจำนวนมาก ซึ่ง Design ในความหมายที่คนหมู่มากเข้าใจกันนั้นไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิด หากแต่ Design ประเภทนี้ยังเป็นเพียงขั้นแรกของ Design ladders เท่านั้น ซึ่ง Design ladders ได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

1. Design as styling หรือที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการออกแบบคือการทำของให้สวยงาม หน้าตาดี ดึงดูดให้คนซื้อ ใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น

 

 

 

 

เก้าอี้ที่ถูกออกแบบให้มีหน้าตาสวยงาม แต่จะเห็นได้ว่าการใช้งานยังคงเหมือนเดิม บางครั้งอาจนั่งสบายน้อยกว่าเก้าอี้ธรรมดาด้วยซ้ำ นักออกแบบที่ทำงานในระดับนี้จะเรียกว่า “ศิลปิน” โดยปกติแล้ว Design as styling จะเป็นการนำการออกแบบเข้ามาใช้ในปลายน้ำของธุรกิจ กล่าวคือการออกแบบเป็นส่วนสุดท้ายของกระบวนการ เป็นการออกแบบเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

2. Design as process คือการนำการออกแบบมาใช้ในรูปของกระบวนการ ไม่ใช่เพียงแค่ทำของสวยงามเพื่อขายเท่านั้น

 

 

 

 

 

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า หากนำ “กระบวนการออกแบบ” เข้ามาใช้ ผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น จากเดิมที่การขนส่งเก้าอี้ต้องใช้พื้นที่มาก ทำให้สิ้นเปลืองค่าขนส่ง (ต้องใช้รถสำหรับขนส่งจำนวนมาก เสียค่าน้ำมันมาก) แต่เมื่อนำกระบวนการออกแบบเข้ามาช่วยก็ทำให้ได้เก้าอี้ลักษณะเป็นแผ่น สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงพับแผ่นวัสดุขึ้นมาเป็นรูปทรงเก้าอี้ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จากกระบวนการออกแบบนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์เสมอไป อาจเป็นรูปแบบการจัดการใหม่ๆ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบความต้องการของผู้คนก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Amazon ที่ไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองและสินค้าที่ขายก็ไม่ได้มีหน้าตาสวยงาม แต่ Amazon ได้ออกแบบระบบและวิธีการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด เป็นต้น

3. Design as strategy เป็นขั้นสูงสุดของการออกแบบ หมายถึงการออกแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับรูปแบบของธุรกิจนั้นๆ โดยฝ่ายต่างๆ ในองค์กรตั้งแต่ ผู้บริหาร นักการตลาด นักออกแบบ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาทำงานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนในช่วงต้นน้ำ ยกตัวอย่างเช่น

 

 

Ikea กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้การออกแบบช่วยลดต้นทุนในทุกช่องทาง รูปแบบร้านของ Ikea จะปล่อยให้ลูกค้าได้เดินชมสินค้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างสวยงาม หากลูกค้าสนใจซื้อชิ้นไหนก็จะจดรหัสสินค้าแล้วไปหยิบสินค้าจากชั้นวางในโกดังเอง เป็นการลดต้นทุนด้านการบริการและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Ikea ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถนำไปประกอบเองได้อย่างง่าย วิธีการนี้นอกจากจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการประกอบและขนส่งได้อีกมาก

Design thinking

ใน Design ladders สองขั้นสุดท้ายนี้ Design Thinking มีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้น กล่าวโดยสรุปแล้ว Design Thinking คือกระบวนการคิดหรือวิธีคิดแบบนักออกแบบที่แตกต่างจากกระบวนการหรือวิธีคิดในศาสตร์อื่นๆ ตรงที่มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาช่วยในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นเครื่องมือในการค้นหาปัญหาที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ นั่นเอง

เครดิตภาพ : http://urbanfurnishing.net, www.all-pic.com, www.designscene.net, www.markuskayser.com, www.kantoorspecialist.nl, www.flickr.com/photos/dalboz17

CATEGORIES

Story: TCDC

The shortage of resources…

The increased number of senior citizens…

The relocation of world’s economic centre…

Story: TCDC

Through archives and records of our actions, the evidence of our existence is embedded in the data. On the other hand, the data also influences how we see the world and resulting into our actions. A tweet by Lev Manovich, a media theorist, stated that, “19th century was defined by the novel, 20th century culture by the cinema, the culture of the 21st century will be defined by the interface.” This notion may become true to the extent. So could the interface such as data visualisation improve our understanding of the reality of the world? Could it be used as a tool for knowledge cultivation?

 

 

Story: Atipong Amornwongpeeti

Heard of a Zipcar? Own a Nokia phone? Chances are that at least a couple of products and services you have been in contact with bear the fingerprint of Chris Downs, a brilliant mind who trailed the blaze for service design. However, as the field has garnered more disciples, this pioneer, now a Principal at Method, has forsaken the foundation assumptions of service design he formulated in its early days for a new vision that gives a new role to insights and better suits the current landscape.

 

Story: Sommanassa Ngernsa-ard

Professor Andy Miah’s interest has expanded extensively beyond his degrees in Science, Bioethics and Medical Law to other topics that concern emerging technologies and human enhancement. Basically, he advocates the use of technology to enhance humans, individually and socially. His books, lectures and articles usually advocate people to ponder about future of humanity beyond the current context so as to design it without restricted boundaries. His project #media2012 inside the mega event such as Olympics, for example, was also targeted to enhance humans socially with the power of digital media and citizen journalism. This article will seek to provide an insight to those innovative ideas that are centred around humans.